Att sanera mögel

 

Att sanera mögel kan medföra allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta takstolar samt gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en rejäl mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar sedan ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan utöka invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel uppskattar att växa där det finns fukt, så mestadels har man inte enbart besvär med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är dags för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord samt smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det enkelt att kasta, men hur gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en speciell lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man uttrycka den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det besvärligt att känna små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man misstänker att det förekommer mögel och inte är säker på var.

 

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte utvidga över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i samtliga badrum. Man behöver inte mycket material för att motarbeta möglet över sådana ytor – typiskt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då tränga in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det finns ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns ingenting att göra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande samt kostsamt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man fullständigt blir av med svampen och dess sporer och mykotoxiner.