JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för pigmentering samt konservering av trä även såsom reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

 

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i vattenverken och reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa struktur som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och struktur finns kvar väl synbar efter åtgärd.

järnvitriol

En allmän mix är 700 g järnsulfat i 10 liter vatten. Man kan tillsätta en aning diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande verkning. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inte ett dyft skydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ofta använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den särdeles beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland såsom ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en färglös vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt alternativt tidigare järnvitriolbehandlat trä.

 

En behandling med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tid en elegant och oföränderlig, brungrå till silvergrå färg. Bräderna bör behandlas före uppsättning, enär det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning ger en färgning av träet, men intet nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp samt inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en bestående, grå yta, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tidrymd nå fram till en färgton som någotsånär väl överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg av väderlek och blåst. I litteraturen kan man återfinna skilda rekommendationer utav blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta om panelens struktur har porösare områden alternativt områden med kärnvirke, alternativt ifall den utsätts för regn genast efter målning innan den torkat in.

Man brukar förespråka ½ kilo järnvitriol
till cirka 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer utspädd lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att göra prov i god tid före behandlingen, helst några månader före, ty resultatet kan skifta beroende på virkets skick, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan dunkel och efter ytterligare en månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (till och från grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat trä. Kur med järnvitriol
– skyddar inte kontra regn, utan fukt ska kunna torka ut genom att panelen ventileras bra
– skyddar ej mot solens UV-ljus, som bryter ned träet så att ytan eroderas och spricker
– skänker ett litet till inget motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
– skänker en yta där träets struktur framträder
– skänker en färg som varierar med belysning och luftfuktighet
– ger större fuktrörelser i träet än målat trä
– kräver att spik och bleck är rostfria annars rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament samt plåttak
– kan missfärga intilliggande mark samt golvytor vid urlakning.